Jumat, 17 Juni 2011

Pengalaman

Kekalahan akan menjadi sebuah pengalaman
jika kita menyambutnya dengan mengucapkan selamat kepada pemenang,
bukan dengan melampiaskan emosi kepada pemenang

The defeat will be an experience
if we are greeted by congratulating the winners,
not to vent their emotions to the winners

Tidak ada komentar:

Posting Komentar