Senin, 24 September 2018

Musnah

Semua Makhluk pasti akan menjadi bangkai & musnah. Jadi apa yang perlu dibanggakan/disombongkan ?

All things definitely be dead & rotten. So, what should we be proud of ?

Minggu, 23 September 2018

Wanita

Wanita, makhluk yang seharunya dihargai dan disayangi/dicintai sepenuh hati
Bukannya di hianati dan disakiti.

Women, the creatures who should be appreciated and loved wholeheartedly. Not to be betrayed and hurt.